Spotkanie autorskie

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z dr Sławomirem Wadylem w sprawie badań archeologicznych prowadzonych na pasymskiej „Okrągłej Górze”. Na spotkaniu zostanie zaprezentowana również publikacja książkowa „MIEJSCE, KTÓRE RODZIŁO WŁADZĘ. GRÓD Z POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W PASYMIU NA POJEZIERZU MAZURSKIM”
Serdecznie zapraszamy

————————————————————-
Dr Sławomir Wadyl jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym ukończył studia z zakresu archeologii oraz historii. Na tej samej uczelni, w 2013 r., obronił rozprawę doktorską Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa a kształtowanie się pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego. Jest zatrudniony jako adiunkt naukowy na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania dotyczące wczesnośredniowiecznych dziejów ziem pruskich i Pomorza Wschodniego. Obecnie realizuje projekt ?Ciepłe Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego?, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Innym obszarem badań są zmiany w obrzędowości pogrzebowej na Pomorzu we wczesnym średniowieczu.
Jest autorem przeszło 100 prac naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *