Projekt „Sieć na kulturę”

Prowadzimy zapisy na bezpłatne zajęcia online dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lub 15-18 lat z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Są one adresowane do osób interesujących się fotografią, cyfrową obróbką zdjęć, tworzeniem różnego rodzaju grafik komputerowych. Zajęcia będą składały się z 15 dwugodzinnych spotkań (2x45min). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy projektowej. Pierwsze zajęcia już w styczniu .

Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu, wraz z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju bierze udział w projekcie ?Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim?.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 ?Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej?). Zachęcamy do kontaktu przez adres e-mail mbppasym@wbp.olsztyn.pl lub tel (89)621-21-17
  • DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA UCZESTNIKÓW PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA UCZESTNIKÓW POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

Proszę wypełnić i przesłać skan na mbppasym@wbp.olsztyn.pl lub bibliotekapasym@gmail.com lub dostarczyć do MBP Pasym osobiście. Po przesłaniu skanu oryginały dokumentów można dostarczyć w terminie późniejszym.

ZAPRASZAMY